Kezdőlap
Mokkomplex logó KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft.
1132 Budapest, Alig utca 14. Alig Irodaház II. em. 206-207.
web: www.mokkomplex.hu
e-mail: mokkomplex@mokkomplex.hu
telefon: +361 780 3859 vagy +361 780 2315
RólunkPatikaFogorvosokBiztosítási szolgáltatásokRezsinullázásSzerezze vissza pénzét!Egyéb kedvezményekÉrdekel! Kapcsolat

[Helyi] mok_001.jpg

Ismerje meg a Közeli Hozzátartozók Csoportos Biztosítását!

A Magyar Orvosi Kamara tagjai részére érvényben lévő csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatásokkal megegyező szolgáltatások, és biztosítási összegek önkéntes formában, díjfizetés ellenében, elérhetők a kamara tagjainak közvetlen hozzátartozói részére is.
A mélyen az egyéni biztosítási piaci árak alatt lévő biztosítási díjakat a biztosítottaknak kell megfizetni.


Biztosítottak lehetnek: A Magyar Orvosi Kamara azon tagjai, akik 18. és 80. betöltött életév közöttiek (továbbiakban: MOK tag), továbbá a tagoknak a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói, (beleértve a dokumentált élettársi viszonyban élőket is) akik 18. és 80. betöltött életév közöttiek, valamint a Kamara alkalmazottai, alkalmazottainak hozzátartozói, továbbá a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. alkalmazottai, partnerei és közeli hozzátartozóik.
Önkéntes csatlakozás során mind a Kamara tagjai, mind közvetlen hozzátartozóik bármelyik csomagot választhatják, (de csak egyet) függetlenül a már meglévő egyéb biztosításaiktól.
Jelöljön kedvezményezettet! Ha van kedvezményezett, nem kell megvárni a hagyatéki eljárás lezárását.
Biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító életbenlét esetén a Biztosított, más esetben a Biztosított által jelölt kedvezményezett, kedvezményezett jelölés hiányában a törvényes örökös részére (Ptk. 6:475.§) teljesít kifizetést.

A biztosítási fedezetet az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyújtja a biztosítottak részére.

Részletes információk (kérjük kattintson az UNION logóra):

[Helyi] union_300.png